3 - 0
زوران توسيتش
54'
ا. ازيغوفتش
69'
F. Stevanović
72'