3 - 0
روبرت بيريتش
25'
روبرت بيريتش
65'
روميان هاموما
81'