1 - 8
3'
معتصم صابو
21'
أنيس محمد سالتو
32'
أنيس محمد سالتو
56'
Khalid Almaryami
59'
Salem Baleid
62'
أنيس محمد سالتو
P. Monnaie
72'
85'
Rabia Al Shadi
92'
Hamdou Elhouni